Byta Elbolag

Att byta elbolag kan ibland ses som en extra huvudvärk man helst vill slippa, men sanningen är att mycket pengar kan sparas om man väljer att byta leverantör. Först och främst är det viktigt att veta vad du handskas med. Att känna till enmånadsregler och vetskapen om vad en nätägare innebär är inte alltid en självklarhet. Och vilket elbolag tjänar man mest på?

Först och främst är det inte så väldigt komplicerat att byta elbolag som man kanske kan tänka sig, och det krävs inte mycket mer än att du har din senaste elräkning framme. Som kund vill man gärna veta om det finns billigare elbolag än det man har och när man väl bestämt sig för att bytet ska göras borde det vara smidigt och utan krångel. Men vad innebär då dessa termer inom elen? Och vilka regler finns egentligen?


Nedan följer all information du behöver känna till för att enkelt teckna ett nytt avtal.
Att jämföra elpriser går att göra på många sätt, men hos Kraftum kan du snabbt göra en beräkning på hur mycket du kan tjäna på att ändra elbolag. Där är det också möjligt att jämföra priser på olika elbolag för att göra en personlig bedömning på vad som låter bäst, anpassat efter dina kriterier.
På din senaste elräkning finns information om ifall ditt avtal är bundet eller inte – är det inte bundet är bytet som regel kostnadsfritt. Annars medföljer ofta en avslutningsavgift. Uppsägningstiden ligger för det mesta på en månad.

Ta kontakt med bolaget du vill byta till. Leverantören kommer själv se till att säga upp avtalet med ditt föregående elbolag och kommer också att ta kontakt med nätägaren*.

*En nätägare är det företag som ser till att elen sköts rätt i just din fastighet. Nätägaren ser till att överföringen av el går från elbolaget till din bostad, dvs. de redogör för avläsningen av din elmätare till rätt bolag. Därför är det viktigt att nätägaren känner till ditt byte. En nätägare går inte att förvandla då detta är monopolbelagt.

Enmånadsregeln
Det är essentiellt att ha den så kallade ”enmånadsregeln” i bakhuvudet vid byte av elbolag. Denna börjar gälla från det att din nya elleverantör underrättat nätägaren om växlingen. För att bytet av bolag ska gå så smidigt till som möjligt måste du ha ordentlig marginal till närmaste månadsskifte.

Ett exempel är att du vill byta elbolag från och med den 1 juni. Då borde ditt nya elbolag redan innan den 1 maj se till att nätägaren känner till bytet. Om detta skulle bli framskjutet till efter den 1a maj, kommer bytet inte att ske förrän den 1 juli.

Läs mer om vilka olika elbolag som finns här på hemsidan.