E.ON

E.ON är ett energibolag som i Sverige omsätter ca 45 miljoner kronor. Med ca 5 500 medarbetare specialiserar de sig på el, naturgas, gasol, värme, kyla samt energi ur avfall. De erbjuder elavtal, elnät, fjärrvärme, naturgas, biogas & fordonsgas.

För att ta reda på exakt hur mycket det kommer kosta just dig att teckna ett elavtal behöver du fylla i din områdesidentifikation eller ditt postnummer på deras webbsida (ringa går också bra!). Därefter får du se olika sorters avtal (Fast pris, Mix pris och Rörligt pris) och hur mycket det kommer att kosta för just ditt område.

När du som privatkund tecknar ett avtal med E.ON får du elektricitet från miljövänlig vattenkraft utan någon extra kostnad. Du får också information och rådgivning som hjälper dig att sänka elförbrukningen och utgifterna höggradigare. Om du flyttar under tiden som avtalets period sträcker sig, kan du ta med ditt avtal till ditt nya hem.


E.ON Sverige är ett företag med starka värderingar och mycket aktivitet inom många andra frågor än bara el. De har en mängd principer som förstärker och stadgar deras värderingar:

E.ON Sverige och etik: Företaget vill vara måttliga när det gäller att mottaga och ge gåvor och olika sorters förmåner. De menar att de vill att deras produkter ska väljas på kundens egna meriter, inte för att någon får en individuell förtjänst av det.

Forsknings- och utvecklingspolicy: E.ON ägnar sig åt forskning och tillväxt för att hastigt ha känning av marknads-, samhälls- och teknikutvecklingen nationellt och internationellt, och därtill även för att influera och driva på utvecklingen inom metodiska affärs- och teknikområden.

Kommunikationspolicy: Bolagsgruppens kommunikation ska vara tillgänglig, objektiv, väsentlig, hastig och offensiv.

Miljöpolicy: E.ON lovar kunden varor med låg inverkan på klimat och miljö och menar att de gynnar och verkställer klimat- och energieffektiviserande handlingar i egen verksamhet och hos kunder. De vill förhindra och minimera miljöpåverkan när de producerar genom att dela ut och sälja energilösningar. E.ON ställer miljökrav på leverantörer vid inköp och vill höja mängden förnybar energi i det nordiska energisystemet. De inriktar sina krafter på biologisk mångfald och ett varaktigt bruk av naturresurser.

Elavtal
Hos E.ON Sverige kan du välja mellan fyra olika avtal:
Rörligt pris: Växlar över året och berörs till exempel av regn och höjd i vattenmagasinen. 
Fastpris: Fäster elpriset för ett, två eller tre år framöver. Du betalar samma pris för elen oberoende av prissvängningar på elmarknaden.
Mixpris: Du bekostar hälften av elförbrukningen till ett Fastpris och andra hälften till Rörligt Pris som rättar sig efter prisprogressen månad för månad.
Normalpris: Normalpriset får du automatiskt om du inte gjort ett eget val mellan de andra avtalen. Det fungerar ungefär som ett fast avtal, men oftast är det smartare att göra ett val mellan de tre övre avtalen.

Kontakta E.ON
www.eon.se
Tel: 020-22 24 24
Felanmälan: 020-88 00 22