Elverket.se

Ett av Sveriges raskast växande elhandelsbolag heter Elverket och är en liten och självständig organisation som köper in sin el från den nordiska elmarknaden NordPool. De beskriver att eftersom en liten, verksam organisation kostar mindre än en stor, blir slutresultatet bättre och lägre priser för kunderna.

Du kan köpa elenergi från Elverket oavsett var i Sverige du än bor. Sedan 1996 skiljer man på elnät och elleverans. Alla kunder kan välja elleverantör för elenergin (men ej för elnätet). Elverket arbetar även med elhandel i dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB.

På Elverket.se kan du snabbt se vilka priser som gäller för just det avtalet du vill ha. Du kan välja mellan fasta och rörliga avtal och kan även köpa miljömärkt el. Denne är godkänd enligt Naturskyddsföreningens kriterier och är märkt med Bra Miljövals logga. Bra Miljöval-märkt el går på 1,25 öre/kWh extra inklusive moms. Det betyder att totalpriset blir 1,25 dyrare per kWh.

DrömEL
Tillsammans med stiftelsen ”Min Stora Dag”, har Elverket en långsiktig samverkan för att förverkliga sjuka barns önskedrömmar. Elverket erbjuder dig som kund en möjlighet att uppfylla barnens önskningar genom att teckna avtalet DrömEl. När du tecknar DrömEl medverkar och bidrar du med 0,25 öre per förbrukad kilowattimme till Min Stora Dag. 


Debiteringsinformation som kan vara bra att känna till
Konsumenter som använder mer än 6 000 kWh/år faktureras månadsvis.
Övriga konsumenter faktureras i regel varannan månad.

 Ett större antal konsumenter har nu en fjärravläst apparat för mätning. Din nätägare avlämnar månadsvärden till Elverket som de sedan debiterar efter. Om du fortfarande inte fått en fjärravläst mätare, så läses din mätare av en gång per år. Elverket innehar tillåtelsen att debitera energiavgifterna efter estimerad konsumtion mellan avläsningarna.

 Om du inte har en fjärravläst mätapparat som ger tillstånd till att Elverket debiterar dig efter konkret konsumtion preliminärdebiteras du som bor i villa efter en säsongvariationskurva.

Flytt
Om du skall flytta bör du meddela ditt nätbolag om detta. De kommer sedan att underrätta Elverket om din flytt och förse dem med uppgifter om slutdatum och mätarställning.

Ett avtal med Elverket upphör automatiskt om du flyttar. Det går bra att ta med dig avtalet från Elverket om du flyttar. Meddela i så fall Elverket senast 7 dagar innan inflyttning på den nya adressen.

Lösenavgift
Du måste betala en lösenavgift om du har ett bundet avtal med Elverket som du väljer att häva. Du betalar lösenavgiften därför att de redan har köpt in energin till dig för hela leveransperioden. 

För att häva avtalet tar Elverket ut en betalning grundad på deras konkreta kostnader. Lösenavgiften kalkyleras genom att din kvarvarande konsumtion under avtalstiden multipliceras med din avtalssumma. Detta belopp sammanställs med dagspriset på el för din avtalsperiod. Du bekostar därefter mellanskillnaden plus administrationsavgift på 250 kr i lösenavgift.

Kontakta Elverket

Telefon Elhandel: 08 514 514 50
Telefon Nät: 08 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se