GodEl

GodEl är ett elbolag vars affärsidé är att genom prisvärdhet, klarhet och uppriktighet, utdela all vinst till välgörenhet. Hittills har de delat ut 18,7 miljoner miljoner kronor till sina välgörenhetspartners som är SOS Barnbyar, Rädda Barnen, Naturskyddsföreningen, Stockholms Stadsmission, Läkare utan Gränser och Hand in Hand Sweden. Deras vision är att bli de många svenskarnas elbolag.

GodEl är stolta över att erbjuda el märkt med Bra Miljöval, vilket innebär att de gör en stor satsning på miljön.  Om du bestämmer dig för Bra Miljöval-märkt el hos GodEl medverkar du med att ställa hårdare krav på framställningen av förnybar el (från sol, vind, vatten och biobränsle) och dessutom lyfts omtanken till elproduktionens inverkan på biologisk mångfald. GodEl anskaffar då in förnybar el parallellt med det antal kilowattimmar som du konsumerar.

GodEl lägger undan pengar i en fond som används till att reducera defekterna i miljön. Fonden brukas till exempel till att rusta upp vattendrag och frambringa vandringsvägar för lax och öring.


Rörligt pris
 Enligt GodEl är ett rörligt avtal det mest prisvärda för kunderna och därför har de i dagsläget inga fasta avtal. De menar att granskningar visar att rörligt avtal är det mest fördelaktiga även om det under mindre perioder kan vara dyrare än andra avtalsformer. GodEls erbjudande påminner om bankernas anbud om rörlig ränta. Varje dag inköps elen på en börs som heter NordPool. De inhandlar på så sätt elen dag för dag som den används och vet därför inte förrän i efterhand vad priset blir.

Uppsägning av avtal
Oftast brukar det finnas bindningstider och speciella regler vid leverantörsbyte hos elbolag. Men hos GodEl behöver du inte tänka på någon uppsägningstid och behöver alltså inte heller binda upp dig på långa kontrakt.

Om du vill säga upp ditt avtal med GodEl tar du kontakt med du den leverantör du vill vara konsument hos. Underrätta sedan GodEl om detta. Företaget vill gärna att du beskriver varför du inte vill fortsätta vara deras kund.
 
Godel

Om du flyttar och vill säga upp ditt avtal i förbindelse med flytten tar du först kontakt med din nätägare. Tala sedan om för GodEl att du ska flytta. Så länge som du har dina nya adress- och anläggningsuppgifter kan GodEl hjälpa dig att starta upp ett nytt avtal på din nya bostad.

Hur faktureras kunden?

Om du förbrukar mindre än 5 000 kWh per år får du en faktura per kvartal. Använder du mer får du en faktura varannan månad. Förfallodagen är den 28:e i den månad fakturan skickas ut. Inträffar den 28:e på en helgdag blir förfallodagen följande bankdag. Om du vill ändra till kvartalsfakturering från fakturering varannan månad eller tvärtom går detta bra och är gratis. Du kan även be om månadsfakturering, vilket är utan kostnad om du betalar via e-faktura eller autogiro. En avitilläggsavgift på 20 kr tillkommer om du bestämmer dig för månadsfakturering med pappersfaktura.

Kontakta GodEl
Kundservice 
Kundservice e-post: support@godel.se

Kundservice tel: 08 – 5191 9999
(mån-tors 08.15-17.00 och fre 08.15-16.00)

E-post: info@godel.se
 
Postadress:
GodEl
Parkvägen 2A
169 35 Solna