Mölndal Energi

Mölndal Energi är ett grönt, miljömedvetet energibolag med inriktning på total service och kortare kommunikationsvägar. De har en omsorgsfull branschkunskap och tillhandahåller både företag och privatpersoner med el. Mölndal Energi har valt att ställa extra bra kundservice i centrum. När du tar kontakt med dem ska du kunna förvänta dig kvicka svar på dina frågor. Detta har resulterat i att deras kundservice kommit tvåa i SM i telefoni 2010.

På Mölndal energi kan du välja mellan både fasta och rörliga avtal och har god översikt över dessa två alternativ. Om du väljer ett fast avtal finns det en graf som visar dig hur många öre du kommer behöva betala i KwH beroende på hur långt avtal du väljer att teckna.
Om du har valt ett rörligt avtal kan du alltid gå in på deras hemsida och under fliken ”Marknadskommentarer” se vad som händer på elmarknaden.  I marknadskommentarerna meddelar de om vad som har hänt de senaste dagarna, vad som har verkan på priserna just nu och vad de förmodar om priserna på kort och lång sikt. Nya kommentarer läggs ut på hemsidan en gång i veckan.


Mölndal energi har även en kundtidning som delas ut tillsammans med Mölndalsposten ungefär en gång per år. I Kontakten beskriver de vad som sker på Mölndal Energi och på elmarknaden i överlag. På deras hemsida kan du läsa alla nummer som hittills gjorts.

Affärsidé
Deras affärsidé vill berätta för dem själva och för omvärlden om vad de ska leverera och vad de ska göra med större fördel än sina konkurrenter. Affärsidén är klar och följer:

”Vi är det lokala energiföretaget som ser kundernas behov. Med långsiktighet, affärsmässighet och miljöengagemang skapar vi värde.”

De har tre kärnord som de jobbar efter är NÄRA – ENKELT – MILJÖ.
NÄRA: Deras bildning är grundad på omtanke gällande sina kunder och medarbetare. De har ett lokalt samband och vill att deras kunder ska känna lyhördhet, hänsyn och satsningar från dem. Du är alltid välkommen att ringa, maila eller besöka deras kontor.

ENKELT: Det ska vara lätt att ha med Mölndal Energi att göra – från och med första kontakten och räkningen till avtalsförlängning. Mölndal Energi värnar också om den personliga kontakten.

MILJÖ: Mölndal Energi försöker reda ut nya utsikter och utmanar sig själva att upptäcka nya lösningar som både kunder och elbolaget kan vinna på parallellt med att de tar ansvar för miljön och omvärlden. Hos Mölndal Energi kan man välja mellan att köpa två olika sorters el. Antingen Ospecificerad el som byggas på en bränsleblandning omfattande förnybara bränslen, kärnkraft och fossila bränslen. Eller så kan du välja el som är märkt med Bra Miljöval som endast grundas på förnybara bränslen som sol, vind, vatten och biobränslen och med detta ger upphov till en hög grad mindre koldioxidutsläpp.

Kontakta Mölndal Energi
Öppettider:
Måndag – torsdag kl. 08.00 – 16.00   
Fredag kl. 08.00 – 15.00
Telefon kundservice: 031-86 65 40 
E-post kundservice: kundservice@molndalenergi.se 

Besöksadress: Aminogatan 21, Mölndal. 
Telefon växel: 031-86 65 00, Fax: 031-86 65 05
Postadess: Mölndal Energi, Box 34, 431 21 Mölndal