Telge Energi

Telge Energi är ett självständigt och oberoende elhandelsbolag som inte har en egen elproduktion, utan inhandlar el på elbörsen NordPool. De säljer endast el från vind och vatten till både privatkunder och företag.

Företaget tycker att alla borde ha rätt till ren energi. De menar att det är lika enkelt att köpa kravmärkt mjölk som det är att köpa miljövänlig el.

Som konsument hos Telge Energi bidrar du till :
Tillväxten av elmarknaden
Utökningen av vindkraft
Att forcera bort kolkraften

Som konsument hos Telge Energi är du erbjuden:
ren el
information och rekommendation om det avtal som ger lägst årsutgift
enkel och påtaglig faktura grundad på din faktiska användning
behagligt mottagande och kvalificerade svar från elleverantören med Sveriges mest nöjda kunder (Enligt SKI har Telge Energi Sveriges mest tillfredsställda elkunder och har fick det här priset fem år i rad fram till 2009).


Endast rörligt avtal
Frågar du Telge Energi så är ett rörligt avtal det mest fördelaktiga. De menar att det rent historiskt sett har varit billigare än ett bundet avtal. På deras hemsida kan du se om du vunnit eller förlorat på ditt bundna avtal jämfört med om du hade haft ett rörligt hos dem. Detta görs genom att du fyller i ditt start- och slutdatum för ditt nuvarande avtal, samt din årsförbrukning av KwH.

Hur tecknar jag avtal hos Telge Energi?
Du kan enkelt teckna ett avtal genom deras hemsida http://www.telgeenergi.se
Det går även bra att ringa eller gå fram till någon av deras canvasförsäljare på stan.

Vad är ren el?
På Telge Energi kallas det ren el, men under andra marknadsformer kallas det även grön el och miljöel. Innebörden är densamma: Elen är ursprungsmärkt och elhandlaren beställer motsvarande mängd ren el från vind och vatten som du konsumerar. Det i sin tur för med sig att i en plats i nätet höjer sig produktionen av vind och vatten i samma veva som produktionen av ”smutsig” el sjunker. Den som beställer ren el stödjer alltså ”utputtningen av smutsig el” från systemet.

Om elen inte är ursprungsmärkt kallas den omärkt el. Telge Energis senaste SIFO-undersökning uppvisar att övervägande delen av svenska folket inte känner till att omärkt el under alla omständigheter innehåller kolkraft. Majoriteten av deras vind- och vattenkraft går åt till de kunder som gör ett verksamt val att bara få el från dessa kraftslag, vilket innebär att den omärkta elen blir allt orenare.

De menar att en villaägare som i dag hettar upp sitt hus med omärkt el kan reducera sina koldioxidutsläpp med 13 ton om året genom att byta till el från vindkraft. De skriver också att:
”En lägenhet på 3 000 kWh minskar sina utsläpp med 2 ton genom att välja ren el i form av vindkraft jämfört med omärkt el.”

Kontakta Telge Energi
Telefon: 020-34 40 40
Öppet: Mån-To 08.00 – 17.00, Fre 08.00 – 15.00