Vattenfall

Vattenfall är ett av Europas största elbolag som använder sig av både kärnkraft, vindkraft och vattenkraft. De upprätthåller 16 olika svenska fjärrvärmenät och praktiserar en enskild kvalificeringsprocess för att garantera att alla deras leverantörer accepterar Vattenfalls framförandekod för leverantörer och fullgör deras fastställda minimikrav och begäran.

Vattenfallframställer cirka 20 procent av den el som används i Norden. De har aktivitet i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vattenkraft och kärnkraft är basen i elproduktionen, men de använder sig även av vindkraft, biobränslen, avfall och fossila bränslen. De bedriver även forskning och tillväxt jämte konsult- och entreprenadverksamhet inom energisektorn.


Vattenfall ansvarar för omkring 50 procent av Sveriges elproduktion.
De frekventaste energikällorna är kärnkraft och vattenkraft.
De har 900 000 kunder, vilket gör dem till landets största nätoperatör.
Kärnkraft
Vattenfall AB bedriver sju av Sveriges tio kärnkraftreaktorer. Från deras kärnkraft kommer cirka en tredjedel av all el som brukas i Sverige, över 50 TWh årligen. 

Vattenfall menar att kärnkraften är en mer produktiv och pålitlig metod för elproduktion och säger att deras höga säkerhet i det närmaste är fri från försurande och klimatpåverkande föroreningar.

Varje år spenderar två av Vattenfalls kärnkraftverk över en miljard kronor var i skatter och avgifter. Omkring 30 procent av framställningskostnaden av elen grundar effektskatt. Svenska kärnkraftsföretag betalar effektskatt oberoende av om el produceras eller inte. Avvikelser från bestämmelsen är när en reaktor är ur funktion i över 90 dagar, då sänks skatten. Skatten kalkyleras beroende på reaktorernas effekt och inte på vilken mängd el som framställs. I andra länder finns inte en liknande skatt och detta gör svensk kärnkraft inte konkurrerar på samma sätt.

Miljö
Vattenfall behandlar olika slags energislag och metoder, alla med olika kännetecken och svårigheter i miljöhänseende. De flesta av deras funktioner är noggrant reglerade av rättsregler, föreskrifter och tillstånd på global nivå. De menar dock att de har mycket ambitiösa mål gällande deras miljöarbete.

Elavtal
Hos Vattenfall kan du välja mellan både fasta och rörliga elavtal.
Med fast elpris kan du välja en kontraktslängd på allt från 6 månader till 3 år. Om du tillfogar en bytesrätt har du möjligheten att teckna om avtalet. 

Ett rörligt elpris är omedelbart anslutet till elmarknaden och hänger med börspriset både upp och ner. Rörligt elpris rekommenderas dig som vill ta del av små priser, samtidigt som du är förberedd att ta risker med ibland väldigt höga prisspetsar.

Energikälla
När du har gjort valet om elavtal kan du även välja mellan tre energikällor som du vill att din el ska produceras av. Du väljer mellan 100% Vattenel, 100% Vindel eller 100% Kärnkraftsel. Om du inte gör något val blir du automatiskt försedd med en mix av alla energikällor.

Kontakta Vattenfall
Telefonnummer
020-82 00 00 (vardagar kl 9-17)
Från utlandet ring: +46 771 82 00 00

Felanmälan
020-82 58 58 (dygnet runt)

Postadress
Vattenfall Kundservice AB
Box 1006
901 20 Umeå